Polityka prywatności


W związku z art. 13 i 14 Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego I Rady (UE)w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych a także Ustawy o ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922 z późniejszymi zmianami oraz innymi przepisami, uprzejmie informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma K4 Service s.c. z siedzibą w 54-152 Wrocław, ul. Gołężycka 9/7 e-mail: biuro@k4service.pl

+

Przetwarzanie danych

 

Państwa dane osobowe pozyskane przy zawieraniu umów serwisowych oraz informatycznych, przy wykonywaniu zleconych usług firma K4 Service s.c. przetwarza w celach:

1. Wyceny, zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości wykonania usług — przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO).
2. W celu utrzymania relacji handlowych z kontrahentami oraz w celach związanych z działalnością gospodarczą jak i współpracą biznesową.
3. W celu realizacji obowiązków publicznoprawnych przez Administratora wynikających przede wszystkim z postanowień przepisów podatkowych, o rachunkowości itp.
4. Dane osobowe będą przekazywane przez Administratora podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora takie jak:
– usługi księgowe i podatkowe,
– dostawcy systemów informatycznych i usług IT,
– operatorzy pocztowi i kurierzy,
– inne związane z działalnością.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia współpracy lub w zakresie marketingu bezpośredniego Administratora do momentu zgłoszenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania w tym celu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Prawa kontrahentów

 

Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) pod adresem mailowym (biuro@k4service.pl) o:
– sprostowanie danych,
– usunięcie danych,
– ograniczenie przetwarzania,
– dostęp do danych,
– przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Dane użytkowników

 

Firma K4 Service s.c. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę. Witryna www.k4service.pl nie korzysta z systemów gromadzących dane poza integralnymi mechanizmami zawartymi w powszechnie używanych przeglądarkach internetowych (cookies – ciasteczka).

Dane o użytkownikach korzystających z naszej strony www (adres IP, adresy odwiedzonych stron, konfiguracja przeglądarki) mogą być rejestrowane i wykorzystywane tylko w celach statystycznych np. Google Analytics. Dodatkowo strona wykorzystuje mechanizm anonimizacji adresów IP, tj. przekazany Państwa adres IP do Google Analytics nie zostanie połączony z żadnymi innymi danymi osobowymi. Polega to na zmianie ostatniej części adresu IP na 0.

Ciasteczka

 

Użytkownik może zablokować pliki cookie generowane przez naszą stronę za pomocą odpowiednich ustawień swojej przeglądarki lub jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań (np. Ghostery).