Umowa dzierżawy/najmu.


 

Polega na wynajęciu Państwu maszyny za stałą miesięczną opłatą która ustalana jest indywidualnie w zależności od rodzaju urządzenia oraz szacowanego przebiegu, jaki będzie wykonywany na urządzeniu. Jedynym Państwa kosztem jest stałą opłata dzierżawcza oraz opłata od ilości wykonanych kopii, w gestii serwisu pozostają wszystkie materiały eksploatacyjne, serwis urządzenia oraz przeglądy okresowe tak aby utrzymać stałą jakość kopii. Przy umowach dzierżawczych nie opieramy się na materiałach zamiennych.

}

Czas reakcji


Serwis zobowiązany jest do określonych w umowie czasach reakcji na naprawę urządzenia.

Mat. eksploatacyjne


Materiały eksploatacyjne dostarczane z zapasem do siedziby Państwa firmy.

Koszty


Niskie koszty opłat dzierżawczych w zależności od nakładu.

Czas trwania


Serwis zobowiązany jest do określonych w umowie czasach reakcji na naprawę urządzenia.

Zakup


Możliwość zakupienia urządzenia w dowolnym momencie trwania umowy.

Przeglądy


Wykonywanie konserwacji co wykonaną liczbę kopii lub ustalony okres czasu.

Wsparcie


Pełne wsparcie dla użytkownika kopiarki w zakresie obsługi oraz instalacji urządzenia.

Zobacz także

Umowy gwarancyjne.

Zobacz także

Umowy serwisowe.