Umowa serwisowa.


 

W tym przypadku obejmujemy umową serwisową nowo zakupione przez Państwa urządzenie bądź też aktualnie posiadane i eksploatowane. W naszej gestii jest utrzymanie kserokopiarki w stanie ciągłej gotowości do pracy, wszelkie naprawy, przeglądy okresowe oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych wchodzą w zakres naszych obowiązków w ramach umowy serwisowej. W ramach takiej współpracy płacą Państwo jedynie za ilość wykonanych kopii.

}

Czas reakcji


Serwis zobowiązany jest do określonych w umowie czasach reakcji na naprawę urządzenia.

Mat. eksploatacyjne


Materiały eksploatacyjne dostarczane z zapasem do siedziby Państwa firmy.

Koszty


Brak kosztów związanych z czynszem dzierżawczym.

Czas trwania


Umowa może być zawarta na dowolny okres czasu, co ustalane jest indywidualnie.

Info


Szczegółowe informacje na temat stanu Państwa urządzenia przy każdym serwisie.

Przeglądy


Wykonywanie konserwacji co wykonaną liczbę kopii lub ustalony okres czasu.

Wsparcie


Pełne wsparcie dla użytkownika kopiarki w zakresie obsługi oraz instalacji urządzenia.

Zobacz także

Umowy gwarancyjne.

Zobacz także

Umowy dzierżawy.